Gå till innehåll
Jössefors IK
Jössefors IK
Majblomma gul och svart

JIK-stöttningen

Från våren 2020 är det möjligt att söka ur "JIK-stöttningen". Vi vill att alla barn ska kunna vara med i vår gemenskap. Du kan söka bidrag från oss för våra föreningskläder, utrustning och träningsavgifter eller liknande avgifter som finns i vår förening.

För att du ska kunna ansöka ska dessa krav uppfyllas:

  • Barnet är medlem i Jössefors IK.
  • Barnet är aktiv medlem i den aktivitet som ansökan gäller. Hen deltar med minst 50% närvaro.
  • Barnet är under 18 år.

I din ansökan vill vi att du har med:

  • Namn och kontaktuppgifter på sökande.
  • Namn på barnet/barnen och aktiviteter de är aktiva i hos JIK.
  • Arbetssituation i familjen.
  • Vad ni behöver köpa in och kostnad för detta. Uppskatta om du inte vet exakt hur stort bidrag du önskar.
  • Övrigt vi behöver veta om er situation.

Beslut tas löpande under året. Alla som söker ekonomiskt stöd får ett skriftligt svar där det står om ansökan beviljats eller inte.

Din ansökan behandlas av utvalda personer i huvudstyrelsen för Jössefors IK. Material med personlig information som lämnats till oss delas inte vidare till obehöriga.

Beslut kan inte överklagas.

Ansökan skickas på post eller mail till

Kristin Carlström
Ruds säteri Lilla flygeln 1
671 91 Arvika

kristin.jansson1995@gmail.com

Majblomman

Vi vill även tipsa om Majblomman där ekonomiskt stöd kan sökas löpande under året:

https://majblomman.se/sok-stod/sok-har/ Länk till annan webbplats.

Jössefors IK köp & sälj

På Facebook finns vår egna köp & sälj sida, be en JIK-vän bjuda in dig eller maila oss så lägger vi till dig!

Bytardagar

På våren och hösten kan du passa på att byta kläder och utrustning.

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2023-04-14

Författare: Kristin Carlström

Besöksadress

Forshälla Idrottsplats

671 60 Arvika

Postadress

Jössefors IK, Spelmansvägen 1
671 50 Arvika

Kontakta oss

skerijossefors@hotmail.com